ΟΞΕΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΜΥ

ΟΞΕΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΜΥ

Εγκαρσιος κοιλιακός μυς και οξεία οσφυαλγία

Γραφει η Κωνσταντίνα Βουκελάτου, PT-OMT

Ο πόνος στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης αποτελεί ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα που εμφανίζουν οι άνθρωποι κάθε ηλικίας. Το ποσοστό εμφάνισης φτάνει στο 7,83% του παγκόσμιου πληθυσμού οδηγώντας πολλές φορές σε ανικανότητα εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων. Συμπτώματα πόνου, ανικανότητα κίνησης και ψυχολογικές διακυμάνσεις λόγω του πόνου είναι οι κύριοι λόγοι που οδηγούν τον ασθενή σε αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

Οι περισσότερες κλινικές οδηγίες συμφωνούν ότι στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της οσφυαλγίας βρίσκεται η φυσικοθεραπεία. Το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας περιλαμβάνει μηχανικά μέσα για την ανακούφιση του πόνου, συμβουλές εργονομίας και ένα προοδευτικό πρόγραμμα άσκησης του ασθενή.

Στο οξύ στάδιο, το πρόγραμμα ασκήσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση του ασθενούς στην ενεργοποίηση των εν τω βάθει κοιλιακών μυών (εγκάρσιος κοιλιακός μυς και πολυσχιδείς μύες). Ο εγκάρσιος κοιλιακός μυς είναι ένας εν τω βάθει μυς της κοιλιακής χώρας με κύρια λειτουργία τη σταθεροποίηση του κορμού, την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης και τη συνεργετική δράση του με μύες του πυελικού εδάφους. Η φορά των μυϊκών ινών του εγκάρσιου κοιλιακού (τύπου κορσέ) επιβεβαιώνει την κύρια λειτουργία του ως σταθεροποιός μυς του κορμού.

Πολλές έρευνες δείχνουν ότι ο εγκάρσιος κοιλιακός ενεργοποιείται κλάσματα του δευτερολέπτου νωρίτερα από οποιαδήποτε κίνηση του κορμού ή των άκρων. Η επιλεκτική του ενεργοποίηση μέσω ασκήσεων με χαμηλό φορτίο έντασης σε περιπτώσεις οξείας οσφυαλγίας, μειώνει σημαντικά τον πόνο και αυξάνει την αυτοπεποίθηση του ασθενή οδηγώντας σε μικρότερο χρόνο ανάρρωσης.

Η ενεργοποίηση του εγκάρσιου κοιλιακού γίνεται δύσκολα κατανοητή από τον ασθενή, καθώς στην προσπάθειά του να τον ενεργοποιήσει, καταλήγει να συσπά συνήθως τους λοξούς κοιλιακούς μύες. Ο μυοσκελετικός υπέρηχος είναι ένα απεικονιστικό μέσο που μπορεί να αποτελέσει το τέλειο εργαλείο ανατροφοδότησης στα χέρια του φυσικοθεραπευτή για να εκπαιδεύσει σωστά τον ασθενή στην ενεργοποίηση του εγκάρσιου κοιλιακού μυ.

Δείτε παρακάτω την ενεργοποίηση του εγκάρσιου κοιλιακού μυ με ανατροφοδότηση μέσω του μυοσκελετικού υπερήχου

https://www.youtube.com/watch?v=W0HnHUImjLY

Αναφορές

  1. The myth of core stability Lederman, Eyal Journal of Bodywork and Movement Therapies, Volume 14, Issue 1, 84 – 98
  2. Gianola S, Bargeri S, Del Castillo G, et al ,Effectiveness of treatments for acute and subacute mechanical non-specific low back pain: a systematic review with network meta-analysis British Journal of Sports Medicine Published Online First: 13 April 2021
  3. Patrick N, Emanski E, Knaub MA, Acute and chronic low back pain. Med Clin North Am 2014;98:777–89
  4. Almeida M, Saragiotto B, Richards B, et al. Primary care management of non-specific low back pain: key messages from recent clinical guidelines. Med J Aust 2018;208:272–5
  5. Gianola S, Castellini G, Andreano A, et al Effectiveness of treatments for acute and sub-acute mechanical non-specific low back pain: protocol for a systematic review and network meta-analysis. Syst Rev 2019;8:196
No Comments

Post A Comment

Call Now Button